Mechanizmus cookies
1. Internetový prehliadač môže ukladať súbory na pevnom disku počítača. V súboroch cookies sa nachádzajú  informácie potrebné na správne fungovanie služieb.
2. Obsah súborov cookies neumožňuje identifikáciu používateľa.
3. Súbory cookies nepozmeňujú a nearchivujú osobné údaje používateľov služby.
4. Mechanizmus cookies sa nevyužíva na získavanie nijakých informácií o používateľoch.
5. Súbory cookies uchovávame v počítačoch používateľov za účelom:
• skutočného prispôsobenia služieb na potreby používateľov,
• zapamätania preferencií a individualizovaných nastavení používateľa,
• vytvárania štatistík prehliadania služieb.
6. Používateľ má možnosť vytvoriť svoju konfiguráciu internetového prehliadača tak, aby sa vylúčilo čiastočné alebo úplné archivovanie súborov cookies na pevnom disku počítača. Následkom zmeny môže byť strata možnosti využívania niektorých funkčností služieb.

Vašou výhodou je, že služby využívajú súbory cookies a obdobné technológie na to, aby individualizovali služby na potreby užívateľov, ako aj na štatistické účely. Cookies predstavujú relatívne malé textové súbory, ktoré sa cez internetovú službu zapisujú do zariadenia s internetom. V internetovom prehliadači je možné zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies. Pokiaľ sa nastavenia týkajúce sa využívaných cookies nezmenia, považuje sa to za ich akceptovanie.

Možnosti zapisovania súborov cookies je možné nastaviť v každom internetovom prehliadači – až po úplné zablokovanie možnosti zápisu súborov cookies. Zvyšuje sa tak úroveň bezpečnosti, ale môže to tiež znamenať zablokovanie využívania niektorých funkcií navštevovaných internetových služieb.

Google Chrome
Je potrebné kliknúť na lištu menu (v pravom hornom rohu), záložka Nastavenia > Rozšírené. V sekcii „Ochrana súkromia a zabezpečenie” je potrebné zakliknúť tlačidlo Nastavenia webu.

Internet Explorer 6.0 a 7.0
Z menu prehliadača  (pravý horný roh): Nástroje > Možnosti internetu > Osobné údaje, tlačidlo Weby. Kurzorom nastavíme úroveň, zmeny potvrdíme tlačidlom OK.

 

Mozilla Firefox
Z menu prehliadača : Menu > Možnosti > Súkromie a bezpečnosť. Aktivovať políčko  programu Firefox: „použijú sa nastavenia užívateľa”. O cookies sa rozhoduje voľbou  – nezrealizovať – pozícia Accept cookies.

Opera
Z menu prehliadača: Nástroje > Preferencie > Pokročilé. O cookies sa rozhoduje voľbou – nezrealizovať – pozícia Cookies.

Safari
V menu rozkliknutom v Safari je potrebné navoliť Preferencie a zakliknúť ikonu Bezpečnosť. Tu sa volí úroveň zabezpečenia v oblasti „Akceptuj súbory cookies”.

 

© 2019 - Thermo-control SK s.r.o.